Cenu Česká hlava obdržel Prof. Vladimír Kučera

Profesor Vladimír Kučera laureátem Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2021

Náš dobrý kolega a dlouholetý oblíbený přednášející v programu KyR profesor Vladimír Kučera byl za svůj vpravdě světový přínos k rozvoji teorie automatického řízení oceněn Národní cenou vlády Česká hlava za rok 2021, cenou, která je udělována jako nejvyšší české vědecké vyznamenání.   

Profesor Kučera, který dnes působí coby zástupce ředitele CIIRC ČVUT, zastával v letech 1999-2000 pozici vedoucího Katedry řídicí techniky FEL a v letech 2000-2006 dokonce působil jako děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. V letech 2005-2015 přednášel v tehdejším magisterském programu Technická kybernetika na FEL předmět Teorie dynamických systémů, předchůdce předmětu Lineární systémy v současném programu Kybernetika a robotika. Výrazným způsobem tedy přispěl i do nasměrování výuky teorie automatického řízení v dnešním programu Kybernetika a robotika. Jeho předmět snesl srovnání s obdobnými předměty na předních evropských a světových univerzitách, vždyť v probírané látce byl i jím vytvořený výsledek světové kvality –⁠ Youlova-Kučerova parametrizace stabilizujících regulátorů. Nejen za špičkový obsah ale i velmi kvalitní formu výuky byl profesor Kučera mezi studenty velmi oblíben, a to zejména za srozumitelnost a dokonce eleganci výkladu.

Vladimírovi velmi blahopřejeme a sami si ceníme, že jsme se po část jeho působení na ČVUT mohli od něj učit.

News tags: