Dan Martinec: Reálná praxe má na KYR přednost před simulací

Studijní program Kybernetika a robotika absolvoval v roce 2012, jeho závěrečná práce měla název Distribuované řízení kolony závodních autodráhových autíček.

Vzpomínáte si, jaký byl váš první kontakt s robotem v dětství?

Musím přiznat, že mě spíš zajímaly počítače a matematika. Pokud si správně vzpomínám, s robotem jsem se v dětství snad ani nesetkal. Tehdy ještě nebyli tak rozšíření jako teď, asi už jsem příliš starý :-D . Poprvé to bylo snad až na vysoké škole.

 

Proč jste si pro studium vybrali právě program Kybernetika a robotika?

Pamatuji si, že tehdy jsem vybíral poměrně naslepo. Jako v každém životním rozhodnutí, i zde má člověk pouze neúplné informace. Podle skladby jednotlivých předmětů, prohlídky jednotlivých laboratoří, a především podle intuice jsem si nakonec zvolil tento program a nelituji toho. Zpětně musím říct, že na kybernetice se mi především líbilo úzké propojení skutečného světa a poněkud abstraktní matematiky. Vidět, že z té elegantní matematiky teoreticky vycházejí předpoklady, které se ve skutečném světě potvrdí. To bylo opravdu kouzelné.

 

Jakou pracovní zkušenost považujete za klíčovou a proč?

Tady nedokážu vybrat tu jednu nejdůležitější. Zpětně to vnímám tak, že každá pracovní zkušenost byla velmi důležitá a každá z jiného důvodu. Pokud bych to měl zobecnit, při každé pracovní zkušenosti pro mě bylo klíčové, abych se neustále učil nové věci, případně se zdokonaloval ve stávajících. K tomu jsou důležité jak pracovní kolektiv, tak i pracovní náplň.

 

Jaké jsou podle vás hlavní výhody studia na katedře řídicí techniky?

Řekl bych, že studium na této katedře má dvě velké výhody. Zaprvé dobře vyvážená kombinace výuky software (algoritmizace), matematiky a hardwaru a zadruhé možnost teoretické poznatky si vyzkoušet ve skutečném světě a ne "pouze" v simulaci. Musím ale současně říct, že teď už jsem se od oboru řídicí technika vzdálil natolik, že už se nejspíš nedá říct, že bych stále pracoval v oboru, který jsem studoval.

 

Vzpomínáte na některý studentský projekt? Čeho se týkal?

Studentský projekt, který se se mnou "táhnul" celé studium, byl tzv. platooning. Teoreticky a prakticky jsme zjišťovali, jaký vliv mají jednotlivé řídicí algoritmy na jízdu v koloně vozidel. Na tomto projektu se myslím přesně ukazuje krása řídicí techniky. Člověk se zde naučil hodně od návrhu elektroniky, programování procesoru přes návrh řídicích algoritmů až po taje krásné komplexní matematiky.