Katedra přispívá na pomoc Ukrajině

04.03.2022 - 11:15
Společně s dalšími pracovišti a katedrami FEL ČVUT jsme věnovali dva a půl milionu korun na konto SOS Ukrajina zřízené organizací Člověk v tísni.
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze se rozhodla věnovat dva a půl milionu
korun na konto SOS Ukrajina zřízené organizací Člověk v tísni. Na finančním daru,
který je reakcí na  vývoj v napadené Ukrajině, se podílela všechna pracoviště a
katedry - včetně té naší. Tyto prostředky si fakulta a její katedry v průběhu minulých let vydělala
vlastní hospodářskou činností, nejde tedy o peníze od státu určené pro výuku a
vědeckou činnost či výsledek sbírky mezi zaměstnanci či studenty. Ti přispívají
přímo na veřejné sbírky a osobně se aktivně angažují v podpoře Ukrajiny.
 
„Mohli jsme tyto peníze využít na přístrojové vybavení či technologie anebo je
investovat do našich zaměstnanců, ale domníváme se, že jsou určité momenty,
kdy musíme dát jasně najevo, že jsou hodnoty, jako jsou svoboda, lidský život či
demokracie, které stojí nejvýše,“ uvedl prof. Petr Páta, děkan Fakulty
elektrotechnické ČVUT, který je hrdý na své studenty a zaměstnance spontánně
vyjadřující svou solidaritu. „Celá naše fakulta stojí za kolegyněmi a kolegy z
Ukrajiny v této těžké chvíli a jsme připraveni aktivně pomoci,” dodává děkan Petr
Páta.
 
Další informace o podpoře Ukrajiny najdete v tiskové zprávě FEL ČVUT zde