Informace pro studenty

Studentskou agendu vyřizuje na katedře řídicí techniky pedagogická referentka paní Ing. Kamila Krupková, která zároveň zajištuje průběh bakalářských zkoušek pro studijní program Kybernetika a robotika. Sekretariát katedry je otevřen každý pracovní den od 8:00 do 15:30.

Při řešení agendy spojené s vaším studiem postupujte dle procesů, jejichž popisy naleznete na Procesním portálu ČVUT v sekci Studium.

Přehled témat nabízených bakalářských a diplomových prací nabízených pracovníky naší katedry naleznete v KOSu nebo na stránce Závěrečné práce.

Systémy podpory studia

ZAKONČENÍ STUDIA

Než může být studentovi udělen titul, musí student kromě jiných povinností také složit státní závěrečnou zkoušku, odevzdat svou závěrečnou práci a tuto vložit do fakultní aplikace pro archivaci závěrečných prací.

Bakalářský program:

Informace k bakalářské práci a bakalářské státní závěrečné zkoušce

Úspěšné ukončení bakalářského studia – základní pojmy a postup

Tématické okruhy k bakalářským státním závěrečným zkouškám

Obsah bakalářské práce

Studenti bakalářského programu jsou povinni vybrat si téma pro svoji bakalářskou práci nejpozději během období výuky v semestru, který předchází semestru přepokládaného ukončení studia v bakalářském programu!

Bakalářskou práci si student zapisuje v semestru, v němž předpokládá řádné ukončení studia v bakalářském programu.

Platnost zadání je omezena na dobu tří následujících semestrů.

Student je povinen hotovou práci vložit do aplikace pro správu závěrečných prací do termínu odevzdání práce a podat o tom zprávu krupkkamatfel [dot] cvut [dot] cz (studijní referentce katedry), která toto zkontroluje.

Magisterský program:

Informace k diplomové práci a magisterské státní závěrečné zkoušce

Tématické okruhy k magisterským státním závěrečným zkouškám

Obsah diplomové práce

Studenti magisterského programu jsou povinni vybrat si téma pro svoji diplomovou práci nejpozději během období výuky v semestru, který předchází semestru přepokládaného ukončení studia v magisterském programu!

Předmět Diplomová práce si student zapíše v semestru, ve kterém předpokládá řádné ukončení studia v magisterském programu.

Platnost zadání je omezena na dobu tří následujících semestrů.

Student je povinen práci vložit do aplikace pro správu závěrečných prací do termínu odevzdání práce a podat o tom zprávu krupkkamatfel [dot] cvut [dot] cz (studijní referentce katedry), která toto zkontroluje.

Další užitečné informace

Citace z autorského zákona

Důrazné upozornění pro studenty

  • Student, který si zapíše ve svém posledním semestru předmět Diplomová / Bakalářská práce, je povinen tuto práci odevzdat ke kontrole krupkkamatfel [dot] cvut [dot] cz (studijní referentce katedry), a to v termínu, který je uveden v harmonogramu příslušného akademického roku. Pozdější odevzdání bude povolováno ve zcela výjimečných případech, přičemž student bude povinen o něj osobně žádat vedoucího katedry.
  • V případě plánovaného odkladu odevzdání práce o 1 semestr musí student dodat žádost, která bude žadatelem řádně zdůvodněna. Na žádosti musí být uvedeno vyjádření vedoucího práce. Žádost je třeba dodat krupkkamatfel [dot] cvut [dot] cz (studijní referentce katedry) nejpozději týden před termínem, který je určen pro odevzdání prací, později na ni nebude reflektováno a studentovi termín propadá.
Za obsah odpovídá: