Administrativní oddělení

Administrativa a provoz katedry.

Kamila Krupková

 • sekretářka katedry,

 • personální agenda zaměstnanců, smlouvy DPP a DPČ,

 • vedení pedagogické agendy,

 • zajišťování provozu a akcí katedry,

 • zadání BP, obhajoby BP,

 • diplomové práce, zadání DP, obhajoby DP

Michaela Veselá

 • agenda zahraničních cest,

 • agenda a hospodaření projektů

Svatava Petrachová

 • asistentka pro vědecko-výzkumnou činnost,

 • personální agenda zaměstnanců, smlouvy DPP a DPČ,

 • podávání projektů, hospodářské smlouvy,

 • doktorské studium, administrativa ORO,

 • databáze V3S, EZOP,

 • zahraniční hosté,

 • stipendia,

 • knihovna katedry

Lenka Jelínková

 • vedení projektů a grantů,

 • objednávky

Vedoucí oddělení: 

Ing. Petr Haba

E-mail: 
petr.haba@fel.cvut.cz
Telefon: 
+420224357345
Místnost: 
Praha, Resslova 9, E-22

Members