Obhajoby bakalářských a diplomových prací a státních závěrečných zkoušek oborů se konají na katedře řídicí techniky v termínech 1.9., 2.9., 3.9., 4.9. s 8.9. v místnosti KN:E-14.
Naše katedra zaznamenala v poslední době hned trojnásobný mediální úspěch. V době poznamenané globální pandemií, která nepřeje mezilidským kontaktům, jsou technologie a možnosti...