Obhajoba dizertační práce - Ing. Pavel Otta

17.05.2024 - 10:00
Obhajoba disertační práce Ing. Pavla Otty na téma Multiple-Domain Optimal Control (ve studijním oboru PGS Řídicí technika a robotika) se uskuteční polokontaktní formou v místnosti KN:E-14 na katedře řídicí techniky v pátek 17.5. 2024 v 10 hod.