Nový předmět Prvky atomistických simulací na katedře řídící techniky

02.02.2024 - 14:00
Studenti si v letním semestru mohou zaspat nový předmět s názvem Prvky atomistických simulací (Elements of Atomistic Simulations). Povede jej Docent Antonio Cammarata, který se zaměří na aplikaci klasické a kvantové mechanicky při navrhování in-silico experimentů v oblasti materiálových věd. Kurz je určen především studentům magisterského studia, přihlásit se na něj však mohou také studující bakalářských programů.

Po absolvování kurzu budou mít studenti základní znalosti o principech a technikách výpočetní materiálové vědy. Zvládnou nastavit jednoduché simulace pro studium materiálových vlastností na atomární úrovni a položit základy pro projekty v návrhu materiálů. 

Předmět je ideální pro ty, kteří chtějí pracovat na rozvíjení své akademické kariéry. V rámci kurzu totiž mohou být financováni z grantů a svůj výzkum prezentovat na mezinárodních konferencích. Pod vedením Docenta Cammaraty pracoval už například magisterský student Matúš Kaintze, kterému se tak povedlo přednášet příspěvek na březnovém zasedání Americké fyzikální společnosti. 

Kurz navíc poskytuje vhodný základ pro další studium, a tak jej doporučujeme těm, kteří se chystají pokračovat například v rámci doktorských programů aplikované fyziky nebo materiálové vědy. 

Více informací naleznete na: cammaantatfel [dot] cvut [dot] cz.