Závěrečné práce

Aktuální nabídku témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných katedrou řídicí techniky naleznete ve studijním systému KOS v části Ostatní - Rámcová témata závěrečných prací. Tato stránka uvádí export témat, která jsou aktuálně dostupná v KOSu. Přehled záverečných prácí obhájených na katedře řídicí techniky naleznete v našem archivu nebo v celouniverzitní databázi závěrečných prací Dspace. V případě dalších nejasností se, prosíme, obraťte na studijní referentku katedry řídicí techniky.

Nabídka témat závěrečných prací

doc. Ing. Tomáš Haniš, Ph.D.
Ing. Jiří Zemánek, Ph.D.
doc. Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Haniš, Ph.D.
Za obsah odpovídá: