Závěrečné práce

Aktuální nabídku témat bakalářských a diplomových prací vypisovaných katedrou řídicí techniky naleznete ve studijním systému KOS v části Ostatní - Rámcová témata závěrečných prací. Tato stránka uvádí export témat, která jsou aktuálně dostupná v KOSu. Přehled záverečných prácí obhájených na katedře řídicí techniky naleznete v našem archivu nebo v celouniverzitní databázi závěrečných prací Dspace. V případě dalších nejasností se, prosíme, obraťte na studijní referentku katedry řídicí techniky.

Nabídka témat závěrečných prací

Za obsah odpovídá: