Platforma pre riadenie teploty kovovej tyče (Platform for temperature control of a metal rod)

Cieľom práce je postaviť platformu pre riadenie teplotného profilu kovovej tyče. Platforma bola pôvodne postavená v roku 2012 ako výsledok bakalárskej a diplomovej práce. Hlavnou úlohou je v súčasnosti modernizácia platformy, respektíve jej znovu-postavenie za použitia nových zariadení a technológií.

The main objective of this project is to build and program an experimental platform for control of a temperature profile along a metal rod. This platform has been built in 2012 as a topic of bachelor and master theses. The main goal is to rebuild the platform using new hardware and technologies.

Viac informácií na: http://aa4cc.dce.fel.cvut.cz/content/experimental-platform-distributed-t...
For more information visit: http://aa4cc.dce.fel.cvut.cz/content/experimental-platform-distributed-t...