Prediktivní regulátor pro distribuovanou manipulaci

Cílem práce je vyvinout sytém pro plánování pohybu objektů při distribuované manipulaci. Distribuovaná manipulace využívá velký počet aktuátorů pro vytvoření a tvarování fyzikálního pole (magnetického, elektrického, tlakového), které pak pohybuje několika objekty najednou. Základem řízení je algoritmus, který podle požadovaných sil a aktuálních poloh najde vhodné řídicí signály. Tato část je už vyřešena a práce by se měla věnovat nadřazenému řízení, které bude plánovat a prediktivně řídit pohyb objektů s ohledem na omezení aktuátorů, předcházení kolizím atd. Zadání umožňuje spojit vývoj sofistikovaných algoritmů s efektními experimenty - choreografie pohybujících se objektů.