Manipulace s komplexními objekty pomocí magnetického pole

Cílem práce je rozšířit systém pro manipulaci pomocí magnetického pole, který využívá pole cívek k manipulaci s kovovými kuličkami. Rozšíření by mělo umožnit, aby systém mohl manipulovat se složitějšími geometrickými objekty a řídit nejen jejich polohu, ale také orientaci a tím by je mohl například automatický skládat do zadané sestavy.