Dokázali byste vysvětlit svůj výzkum za 180 vteřin? Doktorand Vít Cibulka uspěl v mezinárodní prezentační soutěži

19.07.2022 - 14:45
Doktorand naší katedry Vít Cibulka si přivezl z finále středoevropského kola soutěže MT180 (My thesis in 180 second) krásné třetí místo. V čase tří minut musel co nejpůsobivěji představit svůj disertační práci, na které pracuje. Jeho téma bylo pojmenované Optimalizace řízení automobilů a Vít v něm řešil návrh optimálních řídících algoritmů pro nelineární dynamiku vozu. Vysvětlit komplexně toto téma ve 180 vteřinách, a to navíc v jazyce, který student dokonale neovládá, byla velká výzva a Vít se s ní popasoval skutečně úctyhodně. Gratulujeme!

Dvě náročná kola musel v rámci soutěže MT180 absolvovat doktorand z katedry řídící techniky Vít Cibulka, než si domu přivezl ocenění za třetí místo. Vrchol celé akce se uskutečnil 7. června ve Vídni. Do finálového klání se kvalifikoval spolu s Camillou Salvatore z Univerzity Karlovy, která zkoumala jazyk Romů v Bulharsku. Složení dvojice postupujících ukazuje pestrost celé soutěže.

Soutěž MT180 je specifická svým formátem, kdy nutí studenty vysvětlil obsah a cíl svého výzkumu ve velmi krátkém čase, a to vše ve francouzském jazyce. Sám Vít říká, že připravenost na prezentaci znamenala polovinu úspěchu. 180 vteřin skutečně není mnoho, a proto se Vít na obě kola několik týdnů připravoval a k dispozici mu byli odborní poradci z Francouzského institutu v Praze. Právě pod jejich dohledem Vít piloval svou prezentaci, aby jeho stěžejní tři minuty stály skutečně za to. Soutěž přitom není limitována oborem a v prvním domácím i druhém mezinárodním kole převažovaly humanitní obory.

V rámci svého doktorandského výzkumu se Vít věnuje systémům řízení automobilů, které mají v budoucnu potenciál výrazně zvýšit úroveň bezpečnost dopravy. Jeho práce je teoretická a týká se analýzy syntézy nelineární dynamiky vozu. V budoucnu by jeho výpočty měly pomoci při snižování neurčitosti při aplikaci lineárních regulátorů, zvýšit časovou efektivitu jejich algoritmů a pomoci získat znalosti o maximálních možnostech daného automobilu.

„Soutěž byla velmi náročná, ale také velmi obohacující. Největší výzvou pro mě bylo, prezentovat svůj projekt ve francouzštině, které se na potřebné úrovni věnuji teprve rok, a to navíc publiku, které má poměrně nízkou úroveň technických znalostí,“ říká Vít Cibulka.