Department

 

Katedra řídicí techniky (Control) na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) je jedním z předních pracovišť v České republice, která se specializuje na oblast automatizace, řídicí techniky a robotiky. V rámci fakulty elektrotechnické nabízí katedra široké spektrum vzdělávacích a výzkumných aktivit, které reflektují nejnovější trendy v technologickém rozvoji a průmyslové praxi. Katedra je vynikajícím místem pro studenty a výzkumníky, kteří se chtějí věnovat nejnovějším technologiím v oblasti automatizace a řídicích systémů. Díky kombinaci silné teoretické základny a praktického zapojení do reálných projektů nabízí katedra ideální prostředí pro získání hlubokých znalostí a praktických zkušeností, které jsou klíčem k úspěšné kariéře v dynamicky se vyvíjejícím technologickém světě.

Studijní programy

Katedra nabízí jak bakalářské, tak magisterské a doktorské studijní programy. Tyto programy jsou navrženy tak, aby poskytovaly studentům pevné teoretické základy spolu s praktickými dovednostmi, které jsou nezbytné pro úspěšnou kariéru v průmyslu nebo akademickém prostředí. Důraz je kladen na moderní řídicí teorie, návrh a analýzu řídicích systémů, robotiku, průmyslovou automatizaci a inteligentní řízení. Pro podporu vzdělávacích a výzkumných aktivit disponuje katedra moderními laboratořemi a zařízeními, které umožňují studentům a výzkumníkům realizovat špičkové experimenty a projekty. Mezi tyto zdroje patří robotické platformy, simulátory a pokročilé výpočetní technologie.

Výzkumné oblasti

V oblasti výzkumu se KRT zaměřuje na několik klíčových oblastí:
1. Robotika a automatizace: Vývoj robotických systémů, které mohou operovat v dynamických a nezmapovaných prostředích.
2. Řídicí systémy: Design a optimalizace algoritmů pro řízení dynamických systémů, včetně aplikací ve vozidlech, letadlech a jiných inženýrských systémech.
3. Umělá inteligence a strojové učení: Aplikace AI a strojového učení pro zlepšení řídicích strategií a adaptabilitu systémů.

Spolupráce s průmyslem

Katedra úzce spolupracuje s průmyslovými partnery a je zapojena do řady národních i mezinárodních výzkumných projektů. Tato spolupráce umožňuje studentům zapojit se do reálných průmyslových aplikací a získat cenné zkušenosti, které podporují jejich odborný růst a rozvoj kariéry.