Jak vypadá pohled do budoucnosti? Robotičtí psi a drony jako součást bezpečnostního kamerového systému

13.10.2023 - 15:30
Dva naše týmy z katedry kybernetiky Fakulty Elektrotechnické ČVUT se propojily s výrobcem bezpečnostních řešení Axis Communications. Výsledkem společné práce je integrace autonomních dronů Fly4future a robotického psa Spot od Boston Dynamicsw do IP kamerového systému.

Propojení bezpečnostních řešení a experimentálních robotických platforem naznačuje možný směr vývoje těchto odvětví. Ochrana objektů s pomocí samostatně patrolujících dronů nebo smeček robotických psů tak již nemusí být jen fikcí, ale možnou blízkou budoucností. 

 

Na řešeních se s výrobcem Axis Communications podílely týmy pod vedením profesora Tomáše Svobody a docenta Martina Sasky z katedry kybernetiky FEL ČVUT. Výsledky jejich společné práce představili v polovině září na akci Axis Demo Show.

 

Prvním řešením je vestavba základní kamerové jednotky AXIS F9114 a optického senzoru AXIS F2015 do modulárních dronů Fly4Future, které vyrábí univerzitní spin-out vzniklý na naší katedře kybernetiky FEL ČVUT. Fungování dronů v kombinaci s kamerami Axis přiblížil vedoucí skupiny Multirobotických systémů Martin Saska takto: „Drony Fly4Future dnes dokážou fungovat zcela autonomně, a to samostatně nebo v rojích, můžou střežit perimetr podle předem nastaveného letového plánu nebo vyletět jen k prověření alarmu. V řešení s integrovanou kamerou Axis běží přímo v kameře videoanalytický software, který standardním způsobem posílá metadata do běžného VMS systému. V dispečinku se pak dron zobrazuje jako jedna z dalších inteligentních bezpečnostních kamer.“ Drony Fly4Future jsou dnes už na zakázku komerčně běžně dostupné, a tak by podobné bezpečnostní instalace mohly být brzy možné. Jak upozorňuje Saska, dořešit se ještě musí několik náležitostí. Jedná se ale pouze o menší kroky, které by měly být lehce zvládnutelné. 

 

Axis Communications s našimi týmy také představili vestavbu modulární IP kamery s čtyřmi kamerovými senzory do experimentálních robotů Spot od Boston Dynamics. Kamera navíc disponovala softwarem Axis Object Analytics využívajícím umělou inteligenci. Díky tomu tak mohl kráčející robot rozlišovat objekty a osoby v záběru. Pokud navíc identifikoval člověka, přehrál s pomocí reproduktoru varovnou hlášku. Ačkoliv Tomáš Svoboda, vedoucí týmu z FEL ČVUT považuje propojení robopsů s kamerovými systémy za zajímavé, upozorňuje na to, že jejich využití v praxi bude nejdříve vyžadovat další experimenty a vývoj. „Dokážu si představit instalaci, kdy se na místo přiveze robotický tým, který dostane za úkol prohledat neznámý nebo členitý terén, zkontrolovat měřáky, nebo kdyby roboti náhodnými obchůzkami vykonávali ostrahu na místě, kde nemá význam instalovat trvalý kamerový systém. Nasazení robotického týmu v předem neznámém či dynamickém prostředí, navíc plnícího velkou škálu úkonů, včetně možné interakce s lidmi, je otevřený a zajímavý výzkumný problém, kterému se na fakultě věnujeme,“ uzavírá Svoboda.