Jaroslav Pekař

Vedoucím výzkumu a vývoje, Honeywell

Jaroslav Pekař je vedoucím výzkumu a vývoje propojených vozidel ve společnosti Honeywell, kde pracuje od roku 2005. Má doktorát v oboru řídicí techniky z Katedry řídicí techniky, ČVUT v Praze. Jaroslav pracuje na výzkumu a vývoji a aplikačních projektech souvisejících s optimálním a moderním návrhem řídicích systémů pro širokou škálu aplikací. Jeho osobním cílem je přeměňovat inovativní přístupy na praktické aplikace. Zaměřuje se na rychlé dynamické systémy, mezi něž patří automobilový pohon a průmyslová regulace energie. Současná práce zahrnuje moderní řídicí, diagnostické a prognostické systémy pro spalovací motory založené na matematickém modelu, včetně systémů následného zpracování výfukových plynů. Jaroslav je autorem nebo spoluautorem více než 30 odborných publikací, včetně konferenčních příspěvků a článků v odborných časopisech. Má více než pět patentů. Jaroslav získal ocenění IEEE Control Systems Technology Award v roce 2012, IFAC Industrial Achievement Award v roce 2017 a dvě ocenění Honeywell Technical Achievement.