Lukáš Hamáček

Absolvent Kybernetiky a měření 2009

Už na základní škole jsem se nemohl dočkat, až se dostanu ke studiu něčeho skutečně praktického. Bylo tedy jasné, že gymnázium pro mě nebude a přihlásil jsem se na elektrotechnickou průmyslovku. Tím pádem pro mě byl i výběr vysoké školy celkem jednoduchý. Navíc jako rodilý Pražák jsem ani neuvažoval o universitách v jiných městech a bez dlouhého rozmýšlení jsem nastoupil na Fakultu elektrotechnickou ČVUT. Na průmyslovce jsem si vybudoval slušný základ i zálibu v programování mikrokontrolérů, návrhu digitálních obvodů a vůbec vývoji na pomezí software a hardware. Tato moje malá specializace na embedded programování se potom táhla jako červená niť celým mým studiem na FELu a Katedře řídicí techniky.

Při výběru bakalářky jsem se dostal k tématu, které už definitivně nasměrovalo moje počínání směrem k mé budoucí kariéře embedded SW vývojáře. Vyvinul jsem své první větší embedded zařízení a naučil se programovat v jazyce C. Navíc byla moje práce součástí většího projektu pro komerční firmu, což mi umožnilo opustit brigádnickou pozici testera softwaru v jiné firmě a naplno se věnovat vývoji platformy pro Hardware-In-the-Loop testování v rámci tohoto projektu.

Této úspěšné spolupráce jsem se držel i v průběhu magisterského studia a v rámci své diplomové práce jsem integroval celé řešení do programu Matlab Simulink s podporou přímého generování kódu. Vzhledem k mým nevalným znalostem matematiky a fyziky bylo už během studia jasné, že se jako teoretik neuživím, ale praktická zkušenost získaná prací na tomto projektu mi potom hodně pomohla v začátcích kariéry. Naučil jsem se pořádně programovat, naučil jsem se napsat dokumentaci, která má hlavu a patu, a naučil jsem se odevzdávat svoji práci v pevně daných termínech.

Na pozici embedded programátora jsem se oklikou dostal i do vývojového centra Siemens v pražských Stodůlkách, kde působím dodnes. I když se postupem času začala moje kariéra ubírat spíš manažerskou cestou a na kód už si sáhnu jen výjimečně, pořád se podílím na návrhu řešení embedded systémů a definici produktů v oblasti průmyslové automatizace.