Martin Řezáč

absolvent Kybernetiky a řídicí techniky, předchůdce programu KyR, 2008

Při výběru vysoké školy a hlavně oboru studia jsem vycházel ze své záliby v programování. Přitom jsem ale vždy věděl, že bych chtěl dělat víc než jen "obyčejné" programování. Vždy mě lákalo naučit se, jak vdechnout kusu železa život, naučit se, jak naprogravovat robota, aby dělal to, co já chci. Volba oboru řídicí techniky a kybernetiky na FEL proto pro mne byla jasná.

Na katedře řídicí techniky jsem začal studovat obor Kybernetika a řídicí technika v roce 2005. Již během magisterského studia jsem využil možnosti, kterou katedra studentům nabízela, a to zapojit se do projektů, na kterých se podíleli samotní pracovnící katedry - v mém případě se tehdy jednalo o projekt vývoje stabilizované kamerové platformy pro letadlo. Moje diplomová práce tím získala reálný základ a mě mohlo tešit, že výsledky mé práce budou využity komerčním produktu.

Velice si vážím také toho, jakým způsobem KTŘ pracuje se studenty ze zahraničí - vždy se snaží spojit předměty společně s českými studenty dohromady. Trénink angličtiny v době magisterského studia a dobré kontakty školitele v zahraničí mi tak později v rámci doktorského studia umožnily vycestovat na zahraniční stáž na špičkové pracoviště v holandském Einhovenu.

Dnes vidim znalost jazyků (nejen anglictiny) v mém oboru jako absolutně klíčovou. V Porsche Engineering Services, kde nyní pracuji jako Team Leader a vedu různé projekty vývoje software pro automobilový průmysl, je práce na mezinárodních projektech pro mezinárodní zákazníky či pouze spolupráce ve společném týmu s mateřskou firmou v Německu běžná záležitost. Technické znalosti a dovednosti, zkušenosti s prací v týmu i jazykové znalosti nabyté během studia jsou tak pro mě při mé práci naprosto klíčové.

Martin Řezáč