Oddělení pokročilých algoritmů pro řízení a komunikace

Hlavním výstupem naší práce jsou výzkumné publikace v mezinárodních odborných časopisech, ale několik z našich výsledků vzniklo přímo na zakázku pro průmyslové, akademické či medicínské partnery, jako například inerciálně stabilizovaná kamerová hlavice pro bezpilotní letoun pro české vojenské letectvo či spínač pro experimenty s funkční magnetickou rezonancí pro neurologickou kliniku.

Experimentální ověřování algoritmů probíhá buď v laboratořích či provozech partnerů a nebo v námi budované experimentální laboratoři vybavené kromě konvenční instrumentace i třísvazkovým laserovým interferometrem umístěném na antivibračním stole, mikroskopem či velmi rychlou kamerou. V tomto našem usilování o fyzikální relevantnost teoretického výzkumu často přijímáme i výzvu si sami nezvyklé experimenty navrhovat i stavět. Snažíme se tedy v týmu rozvíjet i klasické kutilské až vynálezecké dovednosti.

Aktuálně zabezpečujeme výuku v magisterských předmětech Optimální a robustní řízení, Nelineární systémy a chaos a Systémy řízení letu a doktorském předmětu Lineární maticové nerovnosti. Podílíme se částečně na zabezpečení výuky pro bakalářský předmět Automatické řízení. Vedeme velké množství bakalářských i magisterských diplomových projektů.