Proběhla MISTA 2015

Ve dnech 25. - 28. 8. 2015 proběhla v Praze vědecká konference Multidisciplinary International Scheduling Conference: Theory & Applications (MISTA 2015). MISTA je jedna z největších a nejvlivnějších konferencí svého druhu, a proto byla pro nás čest ji zde pořádat.

Konference byla velkým úspěchem jak pro skupinu Průmyslové Informatiky (Katedra řídicí techniky/FEL), tak pro České vysoké učení technické v Praze. Dva ze čtyř předsedů konference byli z FEL (Přemysl Šůcha a Zdeněk Hanzálek). Ale především díky zásluze celého týmu z FEL byla MISTA 2015 historicky nejúspěšnější konference svého druhu, a to jak s ohledem na počet zaslaných příspěvků, tak i na počet účastníků. Vzhledem k pozitivním ohlasům je zřejmé, že letošní MISTA nastavila vysokou úroveň a kurz inovací pro nadcházející roky.