Samomazné povlaky na bázi dichalkogenidů přechodových kovů dopovaných vybranými prvky

Samomazné vrstvy snižující tření jsou jednou z priorit materiálového inženýrství vzhledem k jejich možnému pozitivnímu impaktu na spotřebu energie. Skupina pokročilých materiálů je předním světovým pracovištěm, které se zabývá vývojem nových samomazných adaptivních vrstev na bázi dichalkogenidů přechodových kovů dopovaných uhlíkem (TMD-C). Hlavní náplní práce doktoranda bude magnetronové naprašování vrstev obsahujících dichalkogenidy přechodových kovů a vhodné dopanty (kromě uhlíku i kovy a další prvky), analýza jejich struktury a mechanických vlastností, popis tribologického chování a jeho simulace. Doktorand naváže na dosavadní poznatky s vrstvami TMD-C a pokusí se o jejich další optimalizaci. Disertační práce v angličtině bude tvořena souborem článků v impaktovaných časopisech. Součástí doktorandského studia jsou stáže na pracovištích v zahraničí (celkem cca 1 rok). Doktorské téma bude řešeno jako součást projektu GAČR.
Obor: 
Elektrotechnologie a materiály
Školitel:

prof. Ing. Tomáš Polcar, Ph.D.

E-mail: 
polcatom@fel.cvut.cz
Telefon: 
+420224357598
Místnost: 
Praha, Jugoslávských partyzánů , B-162
Praha, Resslova 9, E-s134