Úspěch Pavlíny Koutecké v soutěži IT SPY 2023!

28.11.2023 - 10:00
Absolventka programu Otevřená informatika Fakulty elektrotechnické ČVUT Ing. Pavlína Koutecká navrhla pod vedením docenta Přemysla Šůchy z katedry řídicí techniky možnosti lepšího plánování chirurgických zákroků v nemocnicích.

Porota práci Pavlíny Koutecké ocenila 2. místem. Práce Pavlíny Koutecké pomáhá plánovat využití operačních sálů v nemocnicích pomocí algoritmu branch-and-price k co nejoptimálnějšímu vytížení a prioritnímu vyřešení nejdůležitějších výkonů. Algoritmus je v diplomové práci hodnocen na syntetických instancích generovaných na základě nastavení reálných nemocnic a výsledky ukazují významné snížení počtu vyřešených pricing problémů (přes 40 %) a snížení výpočetního času (více než 10 %) ve srovnání s původní metodou.