Výroční zpráva 2004

Ročenka Katedry řídicí techniky za akademický rok 2002/2004.