Výroční zpráva 2005

Ročenka Katedry řídicí techniky za akademický rok 2004/2005.