Výroční zpráva 2006

Ročenka Katedry řídicí techniky za akademický rok 2005/2006.