Výroční zpráva 2009

Ročenka Katedry řídicí techniky za akademický rok 2008/2009.