Výroční zpráva 2010

Ročenka Katedry řídicí techniky za akademický rok 2009/2010.