Výroční zpráva 2011

Ročenka Katedry řídicí techniky za akademický rok 2010/2011.