Výroční zpráva 2012

Ročenka Katedry řídicí techniky za akademický rok 2011/2012.