Výroční zpráva 2013

Ročenka Katedry řídicí techniky za akademický rok 2012/2013.