Výroční zpráva 2014

Ročenka Katedry řídicí techniky za akademický rok 2013/2014.