Výroční zpráva 2015

Ročenka Katedry řídicí techniky za akademický rok 2014/2015.