Výroční zpráva 2016

Ročenka Katedry řídicí techniky za akademický rok 2015/2016.