Výroční zpráva 2017

Zpráva o činnosti Katedry řídicí techniky za akademický rok 2016/2017.