Výroční zpráva 2018

Zpráva o činnosti Katedry řídicí techniky za akademický rok 2017/2018.