Výroční zpráva 2019

Zpráva o činnosti Katedry řídicí techniky za akademický rok 2018/2019.