Výroční zpráva 2020

Zpráva o činnosti Katedry řídicí techniky za akademický rok 2019/2020.