Výroční zpráva 2021

Zpráva o činnosti Katedry řídicí techniky za akademický rok 2020/2021.