Výroční zpráva 2022

Zpráva o činnosti Katedry řídicí techniky za akademický rok 2021/2022.