Výroční zpráva 2023

Zpráva o činnosti Katedry řídicí techniky za akademický rok 2022/2023.