Datová analýza a strojové učení parametrů skladače krabic pro produkty LEGO

Začátek procesu je vložení kartonového přířezu (rozložený LEGO box) do zakladače stroje. Následně šestiosý robot odebere přířez ze zakladače a dopraví přířez do prostoru šachty stroje. Zde dojde pomocí raznice k vytvarování boxu. V této části formování boxu dojde taktéž k nanesení lepidla na stykové spoje boxu a pomocí dopravníků je hotový box exportován k další operaci, což je plnění daného boxu LEGO elementy.
Cela operace je závislá na přesném seřízení a kalibraci stroje a jeho jednotlivých pohyblivých částí. Dalším ovlivňujícím činitelem je obsluha, která zadává parametry stroje a koriguje dané parametry dle potřeby, a velká závislost na vlhkosti papíru – přířezu. Aktuálně daná technologie vykazuje nestabilitu výstupu a velký počet deformovaných boxů během výroby. Cílem práce je identifikace závislosti mezi vlhkostí a parametry výroby, návrh algoritmu strojového učení pro automatickou korekci parametrů stroje a optimalizace chodu stroje.