Návrh paralelních algoritmů s využitím platformy Xeon Phi

Společnosti jako je NVIDIA nebo Intel se intenzivně snaží vyvíjet modernější a modernější výpočetní čipy s vysokým paralelním výkonem. Jejich výhodou jsou malé rozměry a velký paralelní výkon. Předmětem této práce je návrh paralelních algoritmů, využívajících platformu Intel Xeon Phi. Student se během práce seznámí s touto platformou, naučí se používat profesionální vývojová prostředí pro tvorbu paralelních algoritmů a naučí se navrhovat paralelní algoritmy pro reálné aplikace.