Sufjan Doula

Absolvent Kybernetiky a robotiky 2015

Vybírat vysokou školu po mých gymnaziálních letech, které jsem strávil střídavě v Německu a Čechách nebylo vůbec jednoduché, protože mě vždy bavilo široké spektrum věcí od humanitních věd, přes jazyky po matematiku a techniku. Hledal jsem studijní program, který by mi nejen poskytl prvotřídní znalosti v oboru, ale taktéž by mě naučil jak přemýšlet a jak efektivně přistupovat k řešení problémů. A tak jsem v roce 2010 začal studovat program Kybernetika a Robotika na Fakultě Elektrotechnické současně s Právnickou Fakultu UK. V současné době studuji magisterský obor Management se zaměřením na finance a risk management na Imperial College v Londýně.

Ačkoli jsou studia práv a kybernetiky těžko srovnatelná, neboť vychovávají absolventy naprosto odlišného zaměření, tak přece jen se v některých ohledech srovnat dají. Studium Kybernetiky na FELu pro mě bylo vždy velice pozitivní výzvou. I když nás, studenty, to občas stálo noci beze spánku, naučil jsem se řešit problémy, o kterých jsem na začátku tušil velice málo. Zpětně si těchto získaných zkušeností- způsobu myšlení a především sebejistého přístupu k nalézání řešení komplexních problémů, které jsem si díky studiu kybernetiky osvojil, velice cením. Navíc obor „systémy a řízení“, který jsem si v rámci KyRu zvolil, se dá aplikovat nejen v technice, ale v celé škále oborů, například i v managementu, který nyní studuji.

Na rozdíl od právnické fakulty, jsem byl na FELu součástí „jedné velké rodiny“, kde si pomáhali nejen studenti mezi sebou, ale i profesoři a asistenti byli vždy velice ochotní vysvětlit nám látku více do hloubky. Zároveň program klade důraz nejen na individuální, ale i na týmovou práci, jejíž zvládání pro je budoucí profesní život velice důležité. S kolegy z mého ročníku se stále setkáváme vícekrát v roce a setkání je vždy velice příjemné. Samozřejmě, po stránce technické, je studium na kybernetiky prvotřídní a poskytuje již v bakalářském programu velice solidní základ technických znalostí a to jak teoretických, tak praktických.

Velkým přínosem programu je také skutečná možnost strávit část studia na elitních zahraničních partnerských univerzitách. Studenti mají nejen možnost zjistit jak se jejich obor v zahraničí vyučuje, ale také seznámit se a komunikovat s novými kulturami, což je v dnešním „globálním“ světě obrovským plusem. Sám jsem v posledním ročníku této možnosti využil a vyjel studovat na semestr na University of Adelaide v Austrálii, což byla výborná zkušenost.

Kdybych měl shrnout své „poselství“, tak zkušenosti, které člověk získá při studiu programu KyR se dají uplatnit velice široce. Osobně, jsem se postupem času více profiloval do managementu v technice a naskytla se mi mimo jiné možnost v roce 2014 absolvovat půlroční stáž ve Stuttgartu v Mercedes-Benz Cars v oddělení Quality managementu, kde bylo mým úkolem optimalizovat pracovní procesy. Je to i zásluhou mého studia na FELu, že jsem byl schopný se velice rychle v problematice zorientovat a stáž velice úspěšně absolvovat. Jak jsem již zmínil, nyní studuji na Imperial College v Londýně obor Management, který skvěle spojuje má dřívější „humanitní“ a technická studia a do budoucna bych se chtěl věnovat managementu v technologických společnostech…

Sufjan Doula