Absolvent Tomáš Michálek získal cenu Wernera von Seimense

30.03.2023 - 14:15
Cenu Wernera von Siemense za rok 2022 získal absolvent doktorského studia na katedře řídící techniky Fakulty Elektrotechnické ČVUT, Dr. Tomáš Michálek.

Michálek byl oceněn za svou dizertační práci s názvem „Mikromanipulace pomocí dielektroforézy – modelování a řízení založené na optimalizaci v reálném čase“. V rámci své práce vytvořil matematický model a na něm založené řídicí algoritmy, díky nimž lze automatizovat manipulaci s mikroobjekty různých tvarů a o velikostech v řádech jednotek až stovek mikrometrů, například biologickými buňkami či technologickými součástkami. Takto malé objekty, jak popisuje Michálek, nelze uchopit klasickým manipulátorem. Objekt by se totiž přilepil k mikrorobotické paži a už by nešel pustit. Proto byl zvolen bezkontaktní přístup. 

 

Projekt má významný celospolečenský přínos. Nejen že je využitelný ve výrobních procesech, jako je skládání složitějších produktů z malých jednoduchých součástek, ale taky jej lze uplatnit například při studiu nemocí, vývoji nových léků nebo single-cell manipulaci. 

 

Michálkovi školitelé byli doc. Zdeněk Hurák a dr. Jiří Zemánek, rovněž z katedry řídí techniky FEL. I oni oceňují přínos práce. „Práce je unikátní i z celosvětového hlediska. Do oblasti původně rozvíjené fyziky, chemiky a biology totiž přináší systémový pohled kybernetických oborů, jako jsou automatické řízení a robotika. To umožnilo předvést naprosto libovolnou manipulaci s vybranými objekty,“ uvádí doc. Zdeněk Hurák. Hurák dále konstatoval, že práce přináší také nové možnosti v automatické manipulaci. Umožňuje totiž například paralelní manipulaci s více objekty bezkontaktně, což jiné principy automatické manipulace nemají. 

 

Díky těmto inovacím se Michálek umístil první v kategorii absolventských prací na téma Průmysl 4.0. Cenu Wernera von Seimense udílí český Siemens ve spolupráci s předními tuzemskými univerzitami a Akademií věd ČR. Svým rozsahem i výší finanční odměny patří mezi nejvýznamnější iniciativy svého druhu v Česku. 

Na bližší informace o projektu se můžete podívat v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=KkrLV5G4gUU.