Na 2. ročníku studentské konference se předvedli studenti oboru KYR i zahraničních univerzit

04.08.2023 - 17:45
Koncem letního semestru se na Fakultě elektrotechnické ČVUT kromě jiného podařilo zorganizovat ještě i druhý ročník studentské konference. Zúčastnili se jej nejen naši studenti KyRu, ale také zahraničních univerzit.

Konference byla primárně určena pro studenty magisterského a doktorandského studia ČVUT v Praze. Kromě toho jsou na těchto akcích běžně vítáni i studenti domácích a zahraničních univerzit. Tentokrát jsme si mohli živě vyslechnout příspěvky z Jihoafrické republiky a Taiwanu. 

Hlavními témat konference byly především senzory, měření, měřící systémy, diagnostika a testování. Konkrétní příspěvky se zabývaly například měřením elektrických a neelektrických veličin, přístrojovými a měřícími systémy nebo identifikací a řízením systému. 

Studenti tak měli skvělou příležitost prezentovat výsledky svého výzkumu a zároveň zlepšit své prezenční dovednosti. Konference také poskytla skvělý prostor pro diskusi a výměnu nápadů a zkušeností. V neposlední řadě bylo cílem akce zvýšit povědomí o tématech řešených v různých laboratořích a rozšířit obzory pro případné výměny a zahraniční pobyty.