Obhajoba dizertační práce - Ing. Jiří Dostál

04.03.2024 - 10:00
Obhajoba disertační práce Ing. Jiřího Dostála na téma Hydronic Networks: Concepts and Control (ve studijním oboru PGS Řídicí technika a robotika) se uskuteční polokontaktní formou v místnosti KN:E-14 na katedře řídicí techniky v pondělí 4.3. 2024 v 10 hod.