Process Control and Energy Systems Group

Výzkum: Teorie řízení: Lineární a nelineární systémy, polynomiální a stavové metody řízení, optimální a robustní řízení, identifikace a modelování, Aplikace v biomedicíně, letectví, energetice; Výuka: Bakalářský a magisterský program Kybernetika a robotika, evropský magisterský program SpaceMaster, magisterský program Letecké a informační systémy

Výzkum

Naše oddělení se zabývá dvěma hlavními oblastmi – pokročilým procesním řízením (zejména MPC) aplikovaným v různých oblastech průmyslu a modelováním, simulacemi a řízení výroby, distribuce a spotřeby elektrické energie včetně inteligentních sítí budoucnosti, tzv. smart grids.

Pokročilé metody řízení procesů

  • Smart Driving Solution research group
  • Prediktivní řízení
  • Optimalizace v reálném čase
  • Správa modelů
  • Identifikace systémů, metody 

Modelování a optimalizace energetických systémů

  • Řízení výkonové rovnováhy v přenosové síti
  • Řízení distribučních sítí s prvky „smart grids“
  • Vliv obnovitelných zdrojů na řiditelnost sítě
  • Plánování provozu kogenerací a tepláren

Výuka

Naše oddělení vyučuje předměty Teorie dynamických systémůOdhadování a filtraceModelování a simulace dynamických systémů a podílí se na výuce předmětu Automatické řízení.