Nová nabídka témat doktorských prací

Pro zájemce o studium v oboru doktorského studia "Řídicí technika a robotika" připravili naši školitelé novou nabídku zajímavých témat dizertačních prací.