Nový předmět Jak vyrobit (téměř) cokoli je inspirovaný kurzem na MIT. První hodiny proběhnou v LS 2023

28.02.2023 - 16:15
Enormní zájem vzbudil nový předmět Jak vyrobit (téměř) cokoli. Garantem a přednášejícím předmětu je Jiří Zemánek, který se inspiroval mimo jiné stejnojmenným kurzem na věhlasné univerzitě MIT. Studenti se v tomto předmětu naučí používat softwarové a hardwarové nástroje k tvorbě projektů s pomocí digitální výroby, zaměřením se však nemusejí omezovat pouze na robotiku či elektrotechniku.

Obsah kurzu

Hlavním cílem předmětu je naučit studenty materializovat své nápady, a to v nejširším slova smyslu. Po absolvování by tak měli být schopni používat softwarové a hardwarové nástroje k tvorbě projektů s pomocí digitální výroby. Zaměřením přitom nemusí být omezeni pouze na robotiku či elektrotechniku. 

Účastníci kurzu si vyzkouší navrhování v programech CAD/CAM, laserové vyřezávání, 3D tisk a skenování, počítačem řízené obrábění, návrhy elektroniky, využívání senzorů a aktuátorů, programování mikrokontrolérů, drátovou a bezdrátovou komunikaci, formování a další metody i nástroje. Svou tvorbu v průběhu kurzu studenti dokumentují na osobních webových stránkách. Díky tomu tvoří nejen své vlastní osobní portfolio, ale také přispívají ke sdílení znalostí a zkušeností. 

Na závěrečném projektu by měli být účastníci předmětu schopni demonstrovat co nejvíce z probraných témat. Při úspěšném absolvování mohou získat 6 kreditů. 

 

Inspirace na MIT a Harvardu

Na nápad založení předmětu Jak vyrobit (téměř) cokoli přišel Jiří Zemánek v roce 2020 při účasti na stejnojmenném kurzu na MIT. Tamní kurz propaguje myšlenku, že technici by měli nejen analyzovat, ale také rovnou osobně testovat a vyrábět prototypy svých projektů. Cílem je přitom naučit se materializovat své nápady, a to v nejširším slova smyslu. 

Inspirace (nejen) tímto kurzem tak vedla k založení podobného předmětu také na programu Kybernetiky a robotiky na FEL ČVUT. Povede jej hlavní garant Jiří Zemánek z katedry řídící techniky společně s doktorandem Krištofem Pučejdlem. 

O účast na Jak vyrobit (téměř) cokoli byl enormní zájem, aktuálně jsou tak kapacity naplněny. Kurz bude navštěvovat celkem 30 studentů.