Obhajoba disertační práce - Ing. Ondřej Benedikt

09.05.2023 - 14:00
Obhajoba disertační práce Ing. Ondřeje Benedikta na téma Energy-aware scheduling with resource state considerations: Modeling and optimization (ve studijním oboru PGS Řídicí technika a robotika) se uskuteční polokontaktní formou v místnosti KN:E-14 na katedře řídicí techniky v úterý 9.5.2023 ve 14 hod.

Pro veřejnost bude průběh přenášen na následujícím odkazu: Seznam kanálů FEL